Make your own free website on Tripod.com
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ร.ร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร ) สพท.น่าน.1 เมื่อ 6 ม.ค.49

รับฟังการบรรยาย

รับฟังการบรรยาย
มอบของที่ระลึก
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
ผลงานการจัดป้ายนิเทศ
ผลงานของคุณครูี
ปรมวลภาพเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู   ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย   16 ม.ค.49

สังสรรค์

สังสรรค์
สังสรรค์
รับรางวัล
สังสรรค์
สังสรรค์
ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ ปี 2548

กิจกรรม

กิจกรรม
ผู้อำนวยการกล่าวเปิด
นิทรรศการวันแม่
การแสดงของนักเรียน
การแสดงของนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับครูใหม่

บาบายศรี

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  14 ม.ค. 49
กิจกรรมการแข่งขันลิ่งอุ้มแตง
กิจกรรมการแข่งขันลิงอุ้มแตง
กิจกรรมด้านหน้าเวที
กิจกรรมด้านหน้าเวที
กิจกรรมด้านหน้าเวที
กิจกรรมด้านหน้าเวทีแจกของ
กิจกรรมการแข่งขันวิ่งสามขา
กิจกรรมการแข่งขันวิ่งสามขา
กิจกรรมการแข่งขันวิ่งกระสอบ
กิจกรรมการแข่งขันวิ่งกระสอบ
ผู้เข้าร่วมงาน
กิจกรรมการแข่งขันเหยียบลูกโป่ง
กิจกรรมด้านหน้าเวที
กิจกรรมการแข่งขันเก้าอี้ดนตรี
กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก
กิจกรรมการแข่งขันกินวิบาก
กิจกรรมการแข่งขันกินวิบาก
มอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนงาน
ประวัติโรงเรียน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สถานที่
การบริหารจัดการ
รวม HOT LINKS