Make your own free website on Tripod.com
อันดับที่
แหล่งข้อมูล
รายละเอียด

 เอ็ดโซน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาที่ดีเยี่ยม
ในทุกแง่มุม ทุกระดับการศึกษา ซึ่งอัพเดต
เป็นประจำ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ข่าว ข้อมูลนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ให้บริการฟังบรรยายสดผ่าน อินเตอร์เน็ต
(E- learning)

 มสธ. เสนอข่าวสาร ข้อมูลวิชาการต่างๆ
และการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต
(E- learning)

 ไทยกู๊ดวิว คลังความรู้บนอินเตอร์เน็ต เชิดชูผลงานวิชาการ
ของครู อาจารย์ นักเรียน และรายงานข่าวสาร
การศึกษา

 วิชาการดอตคอม แหล่งข่าวทุนการศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อ
รวมข้อสอบเอ็นท์ ให้ข้อมูลวิชาการในวิชาต่างๆ
ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เสนอผลงานวิชาการของครู นักเรียนและรวมเว็บไซต์
โรงเรียนต่างๆ ทั่วไทย

 สนง.คณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน
ให้ข่าวสารและข้อมูลวิชาการสำหรับนักการศึกษา

 สืบค้นข้อมูลวิชาการ บริการสืบค้นข้อมูลวิชาการ รวมข้อสอบ จัดอันดับ
เว็บไซต์ และแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ

 สสวท. ให้ข่าว สาระน่ารู้ และสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์